Opdracht
Diverse communicatiewerkzaamheden zoals het schrijven van aantrekkelijke artikelen voor magazine Invorm en verslaglegging van een event voor bestuurders.

Aanpak
Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Zo’n 160 zorg- en welzijnsorganisaties met in totaal 120.000 medewerkers zijn hierbij aangesloten (ongeveer 80% van alle medewerkers zorg en welzijn in de provincie). Transvorm inspireert, informeert, onderzoekt en activeert werkgevers en werknemers in de zorg en Moor Communicatie mag hier een steentje aan bijdragen. Met artikelen voor het magazine Invorm, een platform voor ontwikkeling in zorg & welzijn. Of door middel van heldere verslaglegging van een event voor bestuurders.

-->