Uitdagingen op het gebied van overheden, zorgkantoren, zorgverzekeraars en stakeholders

Als zorginstelling sta je middenin de samenleving. Je hebt niet alleen te maken met cliënten/patiënten/klanten, hun naasten en natuurlijk je eigen medewerkers, maar ook met andere partijen. Zorgkantoren, zorgverzekeraars, overheden, gemeentes, leveranciers: het is maar een kleine greep uit de organisaties die dagelijks jullie pad kruisen:   

 • Een samenwerkingsverband met een andere zorginstelling waardoor jullie zorg beter kunnen organiseren
 • Contact met de gemeente voor de bouw van een nieuwe zorglocatie
 • Contracten en coalities met zorgverzekeraars voor de vergoeding van de door jullie geleverde zorg
 • Gesprekken met stakeholders en investeerders

In elk contact staan de belangen van jullie eigen organisatie, maar óók die van de andere partij centraal. Die (vaak) tegenstrijdige belangen, leveren een spanningsveld op. 

  

Wat gebeurt er?

Je zit met grote regelmaat met elkaar aan tafel. Wisselt van gedachten. Mailt, belt, vergadert, droomt, inspireert en discussieert. Je probeert de ruimte voor de doelen, wensen en ideeën van de andere partij te respecteren. Maar eerlijk is eerlijk: je zit vooral in je eigen bubbel. Daardoor 

 • Voelt de ander partij zich niet gezien en gehoord
 • Hebben jullie regelmatig misverstanden  
 • Verliezen jullie het gezamenlijke doel en de doelgroep soms uit het oog
 • Zijn jullie veel tijd en energie kwijt aan randzaken, elkaar bijpraten en misverstanden oplossen.

“Veel derden hebben een gebrek aan kennis van de zorg en veel beslissingen zijn gestoeld op beheersing van gelden in plaats van kwaliteit. Zo is er bijvoorbeeld weinig kennis bij zorgverzekeraars over de toenemende complexiteit van cliënten. Een 85+er met een gebroken arm heeft een ander herstelproces dan een 25-jarige. De ligduur op de eerstelijns bedden neemt daardoor toe. Door de toename van de ligduur krijgen wij minder budget en een afname van eerstelijnsbedden terwijl de vraag stijgt. Huisartsen zijn hierdoor in verwarring. We hebben veel discussie aan de voordeur en reparatie in de relatie met de cliënt, mantelzorger en huisarts is nodig.”

Beleidsmedewerker ouderenzorginstelling

De essentiële rol van communicatie

Een prettige en effectieve samenwerking staat of valt met communicatie. En dan heb ik het niet over een eenmalige brief, notulen van een vergadering of een vlugge mail . 

Ik heb het over elkaar activeren, stimuleren en enthousiasmeren. Elkaar op de hoogte brengen van wensen, kansen en ideeën. Zonder het doel en de doelgroep uit het oog te verliezen. Elkaar beter begrijpen en toewerken naar een optimaal samenspel

Want hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten van jouw project zullen zijn. Of het nu gaat om een tijdelijke samenwerking met een collega-organisatie, het starten van een duurzame coalitie, een aanbesteding of het informeren van stakeholders. 

Ik leer jouw organisatie hoe je dit voor elkaar krijgt. 

Het resultaat 

 • Een effectieve, prettige samenwerking met externe partijen
 • Het belang van jouw organisatie verenigen met het belang van de andere organisatie door je ter richten op het gezamenlijke doel
 • Samen stappen zetten
 • Minder onrust en ruis
 • Minder tijdverlies

 En dat met dezelfde mensen, dezelfde organisaties in dezelfde, gezamenlijke projecten.

 

Maartje is flexibel, goed bereikbaar en kan snel schakelen. Je merkt dat ze een universitaire achtergrond heeft en is in staat om ingewikkelde onderwerpen te begrijpen en vervolgens op begrijpelijke wijze door te vertalen naar de doelgroep. Ze is creatief en geeft nieuwe inzichten. Dankzij haar specialisatie in de zorg en zorgonderwerpen is ze bekend met de thema’s en verschillende doelgroepen. Daarnaast is Maartje een fijn mens om mee samen te werken!

Mathilde Muis

Interimmanager, Projectmanager, Consultant Gezondheidszorg, Bestuur & Organisatie , AT Osborne, 4 Better Consultancy

Betrek jij Maartje bij jouw project dan

 • Verzeker je jouw project van een frisse, onafhankelijke, objectieve blik en een helicopterview op jouw project 
 • Blijft jullie gezamenlijke doel topprioriteit
 • Blijven deelnemende partijen aangehaakt

Daarnaast haal je met Moor Communicatie flexibiliteit, humor en een flinke dosis communicatiekennis in huis.

Ze zeggen wel eens: ‘hoe eerder hoe beter’. Dat is met communicatie ook zo. Wacht niet af tot jullie samenwerking vastloopt of de interesse in jullie gezamenlijke project afbrokkelt.

Investeer vanaf het begin in jullie samenwerking. Houd vanaf de start jullie doel en doelgroep voor ogen. Activeer, inspireer en informeer iedereen die bij het project betrokken is vanaf het allereerste moment tot de eindstreep én daarna.

Ik help jouw organisatie met een helder plan, concrete stappen en doelgerichte acties.