Schrijf jij onsamenhangend? Is jouw tekst een grote warboel? Vind je het lastig om informatie logisch te presenteren? Ttsssss! 

Ttssss is geen berisping hoor, het staat voor T(ussenkopjes), S(tructuur) en S(ignaalwoorden). Drie items die je in kunt zetten om jouw informatie een heldere vorm te geven.

Tussenkopjes
Goede tussenkopjes zijn van groot belang voor een sterke tekst. Een tussenkopje prikkelt en enthousiasmeert. Daarnaast heeft het een informatieve functie: het laat de lezer zien wat hij of zij in de komende alinea aan informatie kan verwachten.

Structuur
Niets is saaier en slechter te volgen dan een lange lap tekst. Zorg daarom voor duidelijk afgebakende stukken. Begin met een aantrekkelijke, prikkelende en uitnodigende inleiding, vervolg daarna met een heldere kern en eindig met een goede conclusie. Geef je tekst meer body door gebruik te maken van kleur, door woorden die belangrijk zijn dik te drukken en door symbolen en afbeeldingen toe te voegen. Maak ook gebruik van opsommingstekens.

Signaalwoorden
Signaalwoorden geven het verband tussen alinea’s en/of zinnen aan. Daarom worden ze ook wel verbindingswoorden of indicatoren genoemd. Je hebt signaalwoorden van tijd (eerst, toen, ten slotte, vervolgens), signaalwoorden van plaats (daar, waarop, hier), signaalwoorden van tegenstelling (maar, hoewel, toch, tenzij, echter, daarentegen), signaalwoorden van opsomming (en, daarnaast, ten tweede, bovendien) en tot slot ook signaalwoorden van argumentatie (kortom, dus, overigens, want, namelijk, omdat) en verklaring (dus, omdat, daardoor). Met signaalwoorden help je de lezer en leid je ze door de tekst heen.

 


Meer tips en handige ezelsbruggetjes? Bekijk hier het archief van Moor Breekt de Week! Geen enkele blog missen? Abonneer je via de website!

-->