Opdracht
Overzichtelijke Infographic voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Aanpak
Soms is hetgeen je wilt zeggen zo omvangrijk, kleurrijk en ingewikkeld dat alleen tekst geen uitkomst biedt. Met een heldere infographic (waar beeld en tekst samenkomen) breng je rust en structuur in een wirwar aan informatie. Raad & Respons (een adviesbureau voor professionals en werkgevers die mensen begeleiden naar en op het werk) was op zoek naar een partner die de regels en wetgeving rondom re-integratie van vluchtelingen overzichtelijk in beeld kon brengen. Doel? Arbeidscoaches een handvat bieden om te zien welke scholings- en re-integratiehulp op welk moment en voor wie mogelijk is. In samenwerking met een vaste grafisch vormgever ging Moor aan de slag als coördinator van het project. Samen met Raad & Respons werden de wensen en vereisten in enkele brainstormsessies (letterlijk) kaart gebracht en vervolgens door de vormgeefster in een overzichtelijk en aantrekkelijk jasje gegoten. Het resultaat? Een heldere, visuele routekaart die inmiddels ingezet wordt door Vluchtelingenwerk Nederland.

-->