Opdracht
Heldere, informatieve en leesbare brochureteksten voor het Nationaal MS Fonds.

Aanpak
MS is een complexe ziekte. Deze aandoening brengt veel verschillende klachten met zich mee en is helaas nog niet te genezen. De brochures van het Nationaal MS Fonds geven een helder beeld van de ziekte, de ziekteverschijnselen en de diverse mogelijkheden om hiermee om te gaan (medicatie, behandelingen, etc). De tekst dient leesbaar te zijn voor iedereen met MS en hun naasten.
De teksten in de brochure zijn gebaseerd op betrouwbare informatie van diverse bronnen en instanties. Daarnaast kent de folder een eenvoudige, heldere structuur. Om de tekst begrijpelijk te houden worden medische termen telkens uitgelegd en zijn de zinnen beknopt en overzichtelijk. In de brochure staan diverse (voor MS Patiënten) herkenbare praktijkvoorbeelden en links naar meer informatie. De toon van de brochure is informatief en positief. Wat is er allemaal wél mogelijk als je MS hebt?