Er zijn heel wat kikkers in communicatieland. Ze kwaken veel, maar je verstaat eigenlijk niet wat ze zeggen. Kun jij van een communicatiekikker een prins(es) maken? KISS me! 

KISS me staat voor: Keep It Short and Simple. Het is dé manier om helderheid en eenvoud te scheppen in je tekst. Schrijven is niet voor niets schrappen. Pak daarom die communicatiekikker aan door er eens kritisch naar te kijken. Vaak kun je een lange tekst halveren door alle overbodige informatie overboord te gooien. Dit kan door je zinnen actief te maken en daarnaast te kijken wat écht belangrijk is voor je doelgroep. Beperk je tot de kern. Gebruik korte, krachtige en duidelijke zinnen. Vergeet jargon en gebruik geen lastige afkortingen of Engelstalige termen (behalve het woord K.I.S.S., omdat dat zo’n mooie afkorting is haha).

Na een goede kus verandert de kikker automatisch in een prachtige prins(es). En zeg nou zelf… wat zie jij liever?


Moeite met kussen? Krijg je jouw tekst niet korter, eenvoudiger en doeltreffender? Schakel de hulp van Moor Communicatie in!

-->