Werk je voor een betekenisvolle organisatie, dan draait communicatie vaak om meer dan alleen commercie en commercieel belang. Je zorgt voor mensen en de wereld om je heen. Je geeft letterlijk betekenis aan het leven van anderen. Op wat voor manier dan ook. “Maar”, verwoorden Eric Bouwer en Rudolph Strickwold (Directie Hulphond Nederland) in hun magazine geheel terecht: “Elke stichting heeft ook een zakelijke kant. De financiële huishouding dient op orde te zijn, hoe noodzakelijk en waardevol je dienstverlening ook is.” Dat geldt natuurlijk niet alleen voor stichtingen, maar ook voor andere organisatie waarbij product- of dienstverkoop niet voorop staat.

Om die noodzakelijke geldstroom op gang te brengen (of houden) is het van belang dat zo veel mogelijk mensen weten wie je bent, wat je doet en hoe je dat doet. Informatie (en de manier waarop je deze info presenteert) is daarbij van levensbelang. Geen commerciële borstklopperij, maar pure, oprechte informatie waar de ontvanger iets aan heeft. Informeren wordt niet voor niets het nieuwe verkopen genoemd.

Maar…
Hoe pak je dat aan? Waar start je? Waar heeft jouw ontvanger behoefte aan? Moor Communicatie helpt organisaties om deze vragen in kaart te brengen en richting te geven aan informatieve communicatie. Soms zijn de uitkomsten verrassend. Daar waar de organisatie op zoek was naar een nieuwe, omvangrijke brochure, komen we na een kort, interactief traject uit op een animatievideo of een beknopte infographic. Omdat het beter past bij de doelgroep, de juiste mensen aanspreekt of gewoonweg meer effect boekt.

Raak jouw doelgroep
Jouw missie en doelgroep spelen in dit communicatieproces een cruciale rol. Soms is een doelgroep helder of typisch. Soms is je doelgroep heel divers, heeft je doelgroep diverse subgroepen of achterliggende doelgroepen. Hierover volgende week meer!


Moor Breekt de week blogt elke woensdagmiddag over communicatievraagstukken binnen betekenisvolle organisaties. Geen blog meer missen? Abonneer je op Moor Breekt de Week via de website. Bekijk hier het archief: www.moorcommunicatie.nl/2019

-->