Stel: jouw doelgroep is heel breed. Qua intelligentie, (voor)kennis en interesse zijn de mensen die jij met jouw communicatie-uitingen wilt bereiken amper te vergelijken. Hoe zorg je dan dat je tóch je hele doelgroep van de juiste info voorziet? 

Start met een onderzoek
Breng voordat je gaat communiceren jouw doelgroep(en) in kaart. Wie wil je bereiken? Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep(en). Denk hierbij aan leeftijd, interesses en voorkeuren (zoals aanspreekvorm, communicatiekanalen, communicatievormen). Maak voor iedere doelgroep een ‘basisprofiel’. Hierin verwerk je deze kenmerken.

Sluit aan bij intelligentie en voorkennis
Wat weet jouw doelgroep al van jouw organisatie en/of het onderwerp? Zorg dat jouw communicatieuiting aansluit bij de voorkennis van de ontvanger. Denk ook aan (levens)ervaring, leeftijd en intelligentie. Vermijd jargon en moeilijke woorden. Zorg voor een heldere structuur en een gemakkelijk te volgen opbouw.

Maak verschillende varianten
Schrijf een basisuiting. Formuleer hierin jouw boodschap. Giet vervolgens jouw communicatie-uiting in verschillende vormen. Bijvoorbeeld:

  • Maak een korte, vlotte variant voor je doelgroep 20-30 jarigen en plaats dit op Facebook
  • Ontwikkel een video-boodschap voor kinderen die nog niet kunnen lezen
  • Schrijf een inhoudelijk artikel voor de doelgroep 25 – 55 en plaats dit op LinkedIn

Kortom: pas je communicatievorm en je strategie aan op je doelgroep. De boodschap blijft hetzelfde, maar de wijze van informatieverschaffing en de verpakking is anders.

Verdieping
Tot slot: zorg altijd voor een plek waar mensen meer informatie kunnen vinden. Dit kan bijvoorbeeld een website zijn of een brochure. Hier kan de geïnteresseerde dieper in het onderwerp duiken of de benodigde achtergrondinfo ophalen. Het helpt je tevens om je oorspronkelijke communicatie kort en krachtig te houden. Daarover volgende week meer!
____________________________

Moor Breekt de Week is jouw wekelijkse dosis communicatie-inspiratie! Wil je de blogs van 2018 teruglezen? Dat kan hier. Geen enkele blog meer missen? Schrijf je dan in via de website.

-->