Opdracht
Ontwikkelen van een beknopt zorgpad.

Aanpak
‘Hoe maak je van een papierentijger een hanteerbaar ‘katje’? Zorgpaden zijn verplicht, handig en nodig, maar vaak erg onoverzichtelijk. Een wirwar van informatie, zeker als je er met meerdere zorgspecialisten tegelijkertijd aan werkt. Moor Communicatie werkte samen met diverse disciplines van de afdeling geriatrische revalidatie aan een overzichtelijk, beknopt document met een helder instructieformulier. Nu dient het zorgpad haar doel weer: een snelle en concrete weergave van de globale werkzaamheden bij een hersteltraject.

-->