Een ingrijpende (zorg)situatie heeft niet alleen invloed op de persoon in kwestie, maar ook op zijn of haar omgeving. Deze ‘verborgen doelgroep’ wordt weleens vergeten. En dat is jammer! Want de sleutel tot effectieve en efficiënte communicatie ligt vaak bij deze doelgroep.

Hoe komt dat?
Een patiënt of cliënt kan niet altijd alles zelf onthouden (door ziekte, stress, medicatie of een te hoge informatiedichtheid). Daarnaast neemt de doelgroep om de cliënt of patiënt heen vaak belangrijke beslissingen en willen zij zich gehoord voelen. Neem ze daarom mee in je communicatieproces!

Ga op zoek!
Ga op zoek naar deze verborgen doelgroep. Breng het netwerk van de patiënt, cliënt of klant in beeld. Figuurlijk én letterlijk. Een mindmap kan een goed beeld geven van de belangrijke mensen om de cliënt, patiënt of klant heen. Familie, vrienden, mantelzorgers en andere belangrijke sleutelfiguren, zoals de zorgzame buren van die oudere man, de vaste oppas van het jongetje dat gediagnosticeerd wordt met autisme en de hechte vriendengroep van het meisje dat door een verkeersongeval in coma raakte.

Hoe raak jij jouw verborgen doelgroep?

  • Een luisterend oor

Neem ‘de verborgen doelgroep’ mee in het proces, betrek ze bij de behandelingen, beslissingen en neem ze mee in het (zorg)traject. Laat weten dat je er niet alleen voor de patiënt of cliënt bent, maar ook voor zijn of haar omgeving. Bied een luisterend oor en organiseer een informatiemiddag of bijeenkomst (tijdens, maar ook zeker na het traject).

  • Geef informatie

Door belangrijke informatie te delen, kun je rust en duidelijkheid creëren. Deel de informatie over het zorgtraject, de aanstaande behandelingen, de te nemen beslissingen en de spannende periodes die in het verschiet liggen in beknopte versie met de omgeving van de cliënt/patiënt. Enkele tips:

-Breng op het memobord in de patiënt/cliëntkamer de ‘verborgen doelgroep’ via een mindmap met foto’s in kaart. Wie is wie? En welke belangrijke rol speelt deze persoon in het leven van de patiënt/cliënt? Leuk voor zowel de patiënt/cliënt als de omgeving én handig voor het zorgpersoneel. Zo herken je direct wie er aan het bed zit en kun je gemakkelijker een praatje aanknopen of informatie delen.

-Maak van je zorgverslag ook een ‘omstaanders-versie’. In deze versie laat je details weg, maar geef je wel een beeld van het zorgtraject. Hoe gaat het nu? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? En wat is het vooruitzicht of de wens voor de toekomst? Maak voor deze ‘omstaanders-versie’ een helder en aantrekkelijk format, dat je kunt hergebruiken. Invullen kost hierdoor niet veel tijd en het effect op omstanders is groot.


Volgende keer in Moor Breekt de Week:
Communicatie met een patiënt of cliënt en zijn/haar omgeving speelt een steeds grotere en belangrijkere rol in de zorgwereld. Dit heeft ook effect op de relatie tussen de zorgverlener en de ontvanger. Hoe kun je met behulp van verschillende communicatietools de communicatie tussen deze twee partijen optimaliseren? Daarover volgende week meer!

-->